Aktuality

V   Ý   Z   V   A

pre podporu a zapojenie sa do programu regionálnej pomoci „štafeta KĽUD“

Koho oslovujeme a čo ponúkame:

Firmy:

 • reklamné partnerstvo na akciách
 • zabezpečovanie odbytu výrobkov
 • subdodávateľská činnosť
 • zásielkový obchod
 • podnikateľská obchodná sieť
 • možností čerpania euro fondov

Mestá:

 • zapojenie sa do súťaže talentov medzi mestami – Mesto kultúry Slovenska
 • prezentácia talentov z mestá pre jednotlivcov aj súbory
 • spolu organizovanie akcie „Dni ľudskosti“
 • možnosť zriadenia malého závodu pre nezamestnaných obyvateľov
 • odporučenie investorov do mestá
 • výstavba nájomných bytov v meste
 • pomoc občanom pri hľadaní práce, bývania, financií, ako aj ďalších potrieb
 • poskytovanie informácií o aktivitách pre občanov aj samotné mesto formou obežníkov

Obce:

 • zapojenie sa do súťaže medzi obcami OKO 2017 – olympiáda kultúry obcí
 • prezentácia talentov z obce pre jednotlivcov aj súbory
 • výstavba nájomných bytov v regióne
 • možnosť zriadenia malého závodu v regióne pre nezamestnaných obyvateľov
 • odporučenie investorov do regiónu
 • obnovenie poľnohospodárskej činnosti v obci
 • pomoc výrobným firmám v obci pri zabezpečovaní odbytu ich výrobkov
 • metodická pomoc v oblasti čerpania finančných prostriedkov z euro fondov
 • realizácia projektov na životné prostredie
 • bezplatná štúdia zníženia energetických nákladov pre obec
 • zľavy na nákup tovaru a služieb formou zásielkového obchodu
 • pomoc občanom pri hľadaní práce, bývania, financií, ako aj ďalších potrieb
 • poskytovanie informácií o aktivitách pre občanov aj samotnú obec formou obežníkov

Odborové zväzy:

 • účasť na galaprograme dobrej vôle

Školy:

 • účasť na školskom estrádnom programe
 • odporučenie talentov v oblasti kultúry

Inštitúcie:

 • spoluúčasť v jednotlivých aktivitách

Médiá:

 • vzájomná publikácia aktivít

Talenty:

 • vystúpenia na kultúrnych akciách

Občania:

 • účasť na kultúrnych akciách
 • sprostredkovanie pracovných miest
 • hľadanie bývania v regióne
 • riešenie finančných záležitosti
 • darcovstvo nadbytočných veci
 • humánne aktivity pre cieľové skupiny