Kontakt

SLOVPARK Slovakia

Hotel Centrum
Južná trieda 2/A
043 23 Košice

mobil: 0905 510 565

e-mail služobný: slovpark@slovparkslovakia.sk
e-mail pre požiadavky občanov: pomoc@slovparkslovakia.sk 
web stránka: www.slovparkslovakia.sk

IČO: 42406374
DIČ: 2024181159
IČ DPH: nie sme platcami DPH

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Swift kód: GIBASKBX
číslo účtu: IBAN – SK9709000000005067956966

právna forma: občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1999 zb.
registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 16. 01. 2015
číslo spisu: VVS/1-900/90-453 58