Projekty

 

V rámci realizovaných projektov ponúkame nasledovné aktivity:

       Vyvrcholením programu regionálnej pomoci „štafeta KĽUD“ je akcia vzájomného porozumenia „Dni ľudskosti“ v jednotlivých regiónoch, podľa záujmu oslovených partnerov. Chceme spojiť príjemné s užitočným.

       Cieľom týchto projektov je pomoc ľuďom v oblasti práce, bývania, financií, ale aj v ďalších dôležitých oblastiach života. Taktiež ponúkame možnosti regionálneho rozvoja pre obce a naše aktivity sú zamerané aj na podnikateľský sektor.

 

Plánovaný cieľ v rámci programu regionálnej pomoci „štafeta KĽUD“:

KULTÚRA  – vyhľadávanie talentovanej mládeže v oblasti spevu, tanca, hudby, módy a zábavy

ĽUDSKOSŤ  – prieskumné ankety o najnutnejších potrebách daného príslušného regiónu

USILOVNOSŤ  – uzatváranie kontraktov so zmluvnými partnermi na prácu, bývanie a financie

DOBROSRDEČNOSŤ  – finančná a materiálna podpora realizovaných podujatí a aktivít

 

Očakávaný prínos v rámci akcie vzájomného porozumenia „Dni ľudskosti“:

KULTÚRA  – estrádny program – zostavený z objavených nádejných talentov mladých ľudí

ĽUDSKOSŤ – regionálne posolstvo – vypracované na základe požiadaviek občanov a funkcionárov

USILOVNOSŤ – poradenské burzy – realizované pre záujemcov o prácu, bývanie, financie a podnikanie

DOBROSRDEČNOSŤ – realizačný fond – vytvorený sponzormi, mestami, obcami, školami a občanmi

 

 Sprievodné akcie: Galaprogram dobrej vôle pre firmy, študentské estrády pre stredné školy a OKO – olympiáda kultúry obcí / zábavná súťaž medzi obcami /