Partneri

FinStat - databáza údajov o slovenských firmách a živnostníkoch

www.finstat.sk
Databázy firiem: hospodárske výsledky, účtovné závierky, konkurzné a reštrukturalizačné konania, likvidácie, údaje z Obchodného vestníka a Obchodného registra.

 


ORGANIZAČNÍ PARTNERI – KLIENTI – SPONZORI

V tejto rubrike budeme postupne zverejňovať partnerov, klientov a sponzorov, ktorí prejavia záujem o spoluprácu.

V súčasnej dobe prebieha agitácia sponzorov a oslovovanie či prieskum klientov pre túto spoluprácu a priebežne získavame aj rôznych partnerov.

Vyzývame preto všetkých dobrosrdečných občanov aj subjekty o podporu a zapojenie sa do týchto projektov:

1. program regionálnej pomoci „štafeta KĽUD“

2. akcia vzájomného porozumenia „Dni ľudskosti“

3. priority regionálneho rozvoja „Oblastný sen“

Boli by sme veľmi radi, ak by ste sa k nám zaregistrovali hneď ako sa o nás dozviete. Vopred ďakujeme.

Pridajte sa k nám, čím nás bude viacej počtom, tým viacej dokážeme aj skutkom.

Koho oslovujeme?

 • sponzorov – firmy, s. r. o., a. s., živnostníkov
 • odborové zväzy
 • VÚC
 • mestá
 • obce
 • základné školy
 • stredné školy
 • vysoké školy
 • inštitúcie
 • nadácie
 • médiá
 • občanov
 • hercov a umelcov
 • športovcov
 • a iné osobnosti
 • ZUŠ, CVČ, umelecké súbory