Registrácia

 

Podmienkou registrácie je zaslanie prihlasovacích údajov prostredníctvom nášho emailu. Členstvo je pre kolektívy aj jednotlivcov, bez obmedzenia veku. Aj ten malý raz bude veľký, aj ten starší bol raz  mladší.

 

Sponzori: firmy, s.r.o, a.s, živnostníci a iné spoločnosti

Prihlasovacie údaje:
Názov subjektu:
Adresa:
Právna forma, IČO:
Druh činností, počet zamestnancov:
Štatutár:
Kontaktná osoba, funkcia:
Telefón, email:
Web stránka:
Možná forma spolupráce:

 

Odborové zväzy: 

Prihlasovacie údaje:
Názov subjektu, IČO:
Adresa:
Druh činností, počet členov:
Štatutár (predseda OZ):
Kontaktná osoba, funkcia:
Telefón, email:
Web stránka:
Možná forma spolupráce:

 

Samospráva: VÚC, mestá, obce:

Prihlasovacie údaje:
Názov subjektu, okres, IČO:
Adresa:
Druh subjektu (VÚC, mesto, obec), počet obyvateľov:
Štatutár: (predseda, primátor, starosta)
Kontaktná osoba, funkcia:
Telefón, email:
Web stránka:
Možná forma spolupráce:

 

Školy: základné, stredné, vysoké

Prihlasovacie údaje:
Názov školy, IČO:
Adresa:
Druh školy (ZŠ, SŠ, VŠ), počet školákov:
Zameranie školy:
Štatutár (riaditeľ školy):
Kontaktná osoba, funkcia:
Telefón, email:
Web stránka:
Možná forma spolupráce:

 

Inštitúcie: štátne aj súkromné, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie 

Prihlasovacie údaje:
Názov subjektu, IČO:
Adresa:
Druh inštitúcie:
Činnosť a zameranie inštitúcie:
Štatutár:
Kontaktná osoba, funkcia:
Telefón, email:
Web stránka:
Možná forma spolupráce:

 

Herci, umelci, športovci a iné osobnosti

Prihlasovacie údaje:
Priezvisko a meno:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia:
Škola, zamestnanie:
Telefón, email:
Facebook:
Kategória:

 

Občania: 

Prihlasovacie údaje:
Priezvisko a meno:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Ukončená škola:
Súčasné povolanie a názov firmy:
Telefón, email:
Možná forma spolupráce:

 

Talenty: jednotlivci

Prihlasovacie údaje:
Priezvisko a meno:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia:
Škola, zamestnanie:
Telefón, email:
Facebook:
Kategória:

 

Talenty: kolektívy ZUŠ, CVČ, umelecké súbory

Prihlasovacie údaje:
Názov kolektívu, IČO:
Zriaďovateľ:
Adresa:
Štatutár:
Kontaktná osoba, funkcia:
Telefón, email:
Web stránka:
Počet účinkujúcich:
Kategória:
Možná forma spolupráce: