Priority

 

Priority regionálneho rozvoja „Oblastný sen“

       SLOVPARK Slovakia je občianske združenie, ktoré sa na verejnosti prezentuje ako Slovenská poradenská a realizačná kancelária. V súčasnej dobe prichádza s pilotným projektom pre dané regióny „Priority regionálneho rozvoja“.

       Cieľom jednotlivých aktivít v rámci tohto projektu je pomoc ľuďom v oblasti práce, bývania, financií, ale aj v ďalších dôležitých oblastiach života. Taktiež ponúkame aktivity zamerané pre mesta, obce, ako aj podnikateľský sektor.

       Pri tejto príležitosti budeme organizovať akcie vzájomného porozumenia „Dni ľudskosti“, výsledkom ktorých budú poradenské burzy práce, bývania, financií a podnikania.

 

Konkrétne aktivity regionálneho rozvoja v danom regióne:

  1. Investičné zámery – využiť možnosti zahraničného kapitálu pre zriadenie nových závodov v regióne

  2. Firemná kooperácia – spolupodielnictvo v existujúcich firmách so zahraničnými partnermi

  3. Zahraničný obchod – nadviazanie a uzatváranie nových obchodných kontraktov v rámci misií

  4. Podnikateľský dispečing – zabezpečovanie odbytu výrobkov pre firmy na domáci aj zahraničný trh

  5. Stavebný marketing – sprostredkovanie stavebných prác rôzneho druhu formou subdodávok

  6. Obchodné služby – odporúčanie zákaziek firmám ponúkajúcich služby v daných oblastiach

  7. Začínajúci podnikatelia – metodická pomoc pri rozbehu vrátane možnosti zabezpečenia klientov

  8. Pracovný servis – vyhľadávanie prác pre ozajstných záujemcov o prácu a zákaziek pre živnostníkov

  9. Personálny lízing – poskytovanie zamestnancov a živnostníkov pre firmy vrátane zahraničia

10. Regionálne podniky – zriaďovanie malých závodov sebestačnosti v oblasti výroby a služieb

11. Nájomné bývanie – realizácia výstavby nájomných bytových domov podľa požiadaviek obyvateľov

12. Znižovanie nákladov – uprednostňovať moderné a úsporné technológie prevádzkových nákladov

13. Finančné riešenia – hľadanie východísk zo zadlženosti domácnosti, podnikateľov aj firiem

14. Podporné fondy – reagovať na aktuálne výhodné výzvy pre mesta, obce, firmy aj domácnosti

15. Skrášlenie prostredia – zveľaďovanie centier obci, úprava potokov a vybudovanie parkov oddychu

 

Sprievodné a podporné aktivity v danom regióne:

  1. Kultúrna činnosť – vyhľadať úspešné talenty a zostaviť estrádny program pre širokú verejnosť

  2. Prieskumné ankety – zmapovanie problémov, nedostatkov a požiadaviek zo strany klientov

  3. Verejná prezentácia – informovanie verejnosti o humanitno – ľudských potrebách a ponukách

 

Vynaložme maximálne úsilie na to, aby sme z uvedených navrhovaných aktivít čo najviac dotiahli až do úspešného konca. Či sa to podarí, alebo nie, bude záležať predovšetkým od nás všetkých.